یکشنبه 02 ارديبهشت 1403   

منشور اخلاقی

  • چاپ
  • شنبه, 17 آذر 1397 ساعت 16:36

هلدینگ مدیریت سرمایه گذاری مسیحا معین
منشور اخلاقی
با ایمان به اراده خداوند متعال و رعایت اصل کردارنیک ، گفتار نیک و پندار نیک خود را متعهد به اصول این منشور می دانیم .
در جهت کسب رضایت خداوند گام برداریم و خداوند را همیشه ناظر بر اعمال خود می دانیم.
پایبندی به اصول منشور اخلاقی را در هر شرایط مقدم می داریم .
رعایت شئونات ، ارزشهای اخلاقی و انسانی را سرلوحه تعاملات فردی و سازمانی قرار می دهیم .
اجرای صحیح قوانین و مقررات داخلی و بین المللی و همکاری و رعایت نظم و انضباط سازمانی را رکن اساسی فعالیتها می دانیم .
درک و استفاده صحیح از اختیارات و قدرت سازمانی را در کلیه سطوح ، سرمنشاء سلامت رفتار سازمانی میدانیم .
امانت داری ، حفظ اسرار و محرمانه بودن اطلاعات سازمانی از مقدمات وظایف خود تلقی می نماییم .
داراییها و منافع سهامداران و ذینفعان را صیانت می نماییم .
رعایت موازین اخلاق حرفه ای و شفافیت اطلاع رسانی را اعتبار خود و اعتماد دیگران می دانیم .
مسئولیت پذیری ، وجدان کاری و فرهنگ پاسخگویی در مشاغل و امور محوله را تعهد خود می دانیم .
رعایت مقررات ایمنی و سلامت کار ، بهداشت و محیط زیست به منظور حفظ سلامت خود و دیگران را الزامی می دانیم .
عدم استفاده شخصی غیرمجاز ازداراییها و اموال هلدینگ را معیار صداقت در کار خود می دانیم .
حفظ و ارتقاء نیروهای انسانی کارآمد را بعنوان عالیترین سرمایه های سازمانی ، رمز موفقیت خود می دانیم .
از نظرات و پیشنهادهای سازنده در راستای رشد و تعالی سازمانی و ارتقاء فرهنگ انتقاد پذیری استقبال می نماییم .
در راستای کسب آموزش و دانش حرفه ای به منظور ارتقاء کیفی فعالیتها از هیچ کوششی دریغ نمی نمائیم .
در وفاداری به اهداف سازمانی ، خود را الگو می دانیم .
"راز موفقیت در ثبات قدم است"

خواندن 680 دفعه