دوشنبه 04 تیر 1403   

موضوع فعالیت

  • چاپ
  • شنبه, 17 آذر 1397 ساعت 16:35

موضوع فعالیت :

فعالیت های اصلی هلدینگ بشرح زیر می باشد :

• مدیریت سرمایه ، بررسی، مطالعه، ايجاد، توسعه، تأسيس، تشكيل و راه اندازی انواع شركت ها، خريد سهام شركت ها و فروش آنها، استفاده از حق تقدم ، سرمايه گذاری در شركت ها و پروژه ها، ارائه راه کارهای عملی ،تخصصی در توسعه بازار سرمایه ، جذب و هدایت سرمایه گذاری و تسهیل و بسترسازی جرایانات مالی داخلی و بین المللی .
• بررسی، مطالعه، تهيه و تدوين و اجراي انواع طرح های توليدی، خدماتی، بازرگانی، گردشگری ،تفریحی و توریستی ، عمرانی و غيره و هرگونه سرمايه گذاری مشاركت در طرح های ياد شده
• آماده كردن شركت های مورد سرمايه گذاری جهت ورود به بورس اوراق بهادار
• استفاده از تسهيلات مالی و اعتباری بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی
• انجام خدمات مشاوره و مديريتی مورد نياز شركت های مورد سرمايه گذاری در زمينه های توليد ،سرمايه گذاری های جديد، توسعه، مكمل، بودجه بندی، تأمين منابع مالی و اعتباری، صدور و تأييد و قبول هرگونه ضمانت نامه و تعهدنامه، بازاريابی و طراحی سيستم های مديريتی جهت افزايش كارايی آنها
• انجام كليه فعاليت های مجاز اقتصادی و بازرگانی

خواندن 781 دفعه