دوشنبه 04 تیر 1403   

استراتژی ها

  • چاپ
  • شنبه, 17 آذر 1397 ساعت 16:36

استراتژی هلدینگ :
براساس سند راهبردی مصوب هلدینگ که به تأیید و تصویب هیأت مدیره رسیده است، استراتژی های محوری گروه مدیریت سرمایه گذاری مسیحا معین عبارتند از:
• حفظ و توسعه سهم بازار و سرمایه گذاری هلدینگ مسیحا درصنایع مختلف اعم از خدمات مالی ، صنعت برق ، حمل و نقل ، نفت ، گاز و پتروشیمی
• افزایش قدرت رقابت پذیری متقاضیان خدمات هلدینگ مسیحا از طریق ارائه راه کارهای کاهش قیمت تمام شده تولید، تنوع در تولید و افزایش کیفیت
• توسعه سرمایه گذاری در بخش های جذاب در داخل و خارج از کشور
• توسعه منابع انسانی شرکت با توسعه آموزش و تقویت نیروی کارشناسی ستاد
• اصلاح ساختار مالی شرکت های تابعه و خروج از سرمایه گذاری های کم بازده
• توسعه ظرفیت و تنوع محصول در کسب و کارهای مختلف
• پیاده سازی سیستم جامع اطلاعات مدیریت در هلدینگ و شرکتهای زیرمجموعه
• پیاده سازی نظام ارزیابی عملکرد جامع در هلدینگ و شرکتهای زیرمجموعه
• پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت در ساختار هلدینگ و شرکتهای زیرمجموعه
• بسترسازی و تسهیل جرایانات مالی داخلی و بین المللی
• جذب و هدایت سرمایه گذاری در بخش های جذاب داخلی و بین المللی
• بستر سازی برای ورود هلدینگ به بورس تا سال 1399
• انجام پروژه های توسعه محور جهت ورود به بازار های بین المللی

خواندن 756 دفعه