چهارشنبه 05 مهر 1402   

کمیته های تخصصی

  • چاپ
  • شنبه, 17 آذر 1397 ساعت 16:36

کمیته ارتقا و بهره وری :

این کمیته متشکل از مدیران و اعضاء شرکت می باشد که بر پایه دانش ، سابقه و تخصص خود با استفاده از اصل مشورت و حرکت برمدار نظر و عقل جمعی نسبت به پایش مجموعه هلدینگ عمل مینماید و راهکار ها و پیشنهادات عملی در خصوص ارتقاء سطح فعالیت ها ، راندمان و بهره وری را تهیه ، جمع بندی و به مدیر عامل گزارش مینماید که پس ار تایید آنها توسط مدیر عامل به هیات مدیره جهت تصمیم گیری و تصمیم ایفاد میشود .

کمیته جذب و هدایت سرمایه گذاری :

این کمیته متشکل از متخصصان و صاحبان تجربه در حوزه توسعه خدمات سرمایه گذاری و هدایت آن به سمت اهداف دارای توجیح اقتصادی تشکیل گردیده است تا بر پایه استراتژی هلدینگ ، اهداف و برنامه های آن بتواند به عنوان بازوی توانمند و موثر در زمینه تسهیل و بستر سازی سرمایه گذاری های هدفمند و دارای برنامه مشخص درون مجموعه هلدینگ ایفای نقش نماید . طبیعتا مصوبات و تصمیمات کمیته پس ار بررسی آنها توسط مدیر عامل به سمع و نظر هیات مدیره رسیده و بعد از تصویب ایشان قابل ارائه وانجام خواهد شد .

خواندن 544 دفعه